Trương Đức Phú
Trương Đức Phú
Giám Đốc

Nguyễn Thị Diệu Hương
Nguyễn Thị Diệu Hương
Phó Giám Đốc Điều Hành

Trương Bảo Ngọc
Trương Bảo Ngọc
Trưởng nhóm Marketing

Dương Thị Hà Phương
Dương Thị Hà Phương
Trưởng phòng Hành chính Nhân sự

Phan Thị Ngọc Hiền
Phan Thị Ngọc Hiền
Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh

Trịnh Thị Kiều Oanh
Trịnh Thị Kiều Oanh
Trưởng phòng Tài Chính Kế Toán

Nguyễn Thị Kim Thảo
Nguyễn Thị Kim Thảo
Quản đốc sản xuất

Trịnh Thị Thùy Dung
Trịnh Thị Thùy Dung
Trưởng Nhóm sản xuất

Nguyễn Thị Ánh Dương
Nguyễn Thị Ánh Dương
Trưởng Nhóm sản xuất

Trần Thị Tường Vy
Trần Thị Tường Vy
Trưởng Nhóm sản xuất

Hoàng Tuyến
Hoàng Tuyến
Trưởng Nhóm sản xuất

Lê Thị Thúy
Lê Thị Thúy
Trưởng Nhóm R&D

Trương Hoài Thương
Trương Hoài Thương
Trưởng Nhóm sản xuất

Bùi Thị Mỹ Trang
Bùi Thị Mỹ Trang
Trưởng nhóm kinh doanh

Tô Thị Trang Đài
Tô Thị Trang Đài
Tổ trưởng tổ Môi Trường

Nguyễn Thị Thanh Hương
Nguyễn Thị Thanh Hương
Tổ trưởng tổ Môi Trường

Translate »