Trương Đức Phú
Trương Đức Phú
Giám Đốc

Nguyễn Thị Diệu Hương
Nguyễn Thị Diệu Hương
Phó Giám Đốc Điều Hành

Phan Thị Ngọc Hiền
Phan Thị Ngọc Hiền
Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh

Trịnh Thị Kiều Oanh
Trịnh Thị Kiều Oanh
Kế Toán Trưởng

Kế toán là một bộ phận không thể thiếu trong mỗi doanh nghiệp. Thông tin do bộ phận kế toán cung cấp rất cần thiết cho nhà quản trị, nó giúp họ đưa ra các chiến lược và quyết định kinh doanh.

Nguyễn Thị Kim Thảo
Nguyễn Thị Kim Thảo
Quản đốc sản xuất nội địa

Lê Thị Thúy
Lê Thị Thúy
Trưởng Nhóm Gầy Giữ Giống

Trương Hoài Thương
Trương Hoài Thương
Trưởng Nhóm Xuất Khẩu 1

Nguyễn Thị Cưu
Nguyễn Thị Cưu
Phó nhóm kĩ thuật vườn ươm

Bùi Thị Mỹ Trang
Bùi Thị Mỹ Trang
Nhân Viên Bán Hàng nội địa

Tô Thị Trang Đài
Tô Thị Trang Đài
Phó Nhóm Môi Trường Xuất Khẩu

Nguyễn Thị Thanh Hương
Nguyễn Thị Thanh Hương
Phó Nhóm Môi Trường Nội Địa

Translate »