Trương Đức Phú
Trương Đức Phú
Giám Đốc

Nguyễn Thị Diệu Hương
Nguyễn Thị Diệu Hương
Phó Giám Đốc Điều Hành

Lê Hà Song
Lê Hà Song
Trưởng Phòng Kế Hoạch - Quản lý Sản Xuất

Trịnh Thị Kiều Oanh
Trịnh Thị Kiều Oanh
Kế Toán Trưởng

Kế toán là một bộ phận không thể thiếu trong mỗi doanh nghiệp. Thông tin do bộ phận kế toán cung cấp rất cần thiết cho nhà quản trị, nó giúp họ đưa ra các chiến lược và quyết định kinh doanh.

Bùi Thị Mỹ Trang
Bùi Thị Mỹ Trang
Kiểm soát nội bộ

Lê Thị Thúy
Lê Thị Thúy
Trưởng Nhóm Gầy Giữ Giống

Hồ Khánh Hạ
Hồ Khánh Hạ
Trưởng Nhóm Xuất Khẩu 3

Phan Thị Ngọc Hiền
Phan Thị Ngọc Hiền
Quản đốc sản xuất

Nguyễn Thị Kim Thảo
Nguyễn Thị Kim Thảo
Quản đốc sản xuất nội địa

Trương Hoài Thương
Trương Hoài Thương
Trưởng Nhóm Xuất Khẩu 1

Nguyễn Thị Xuân Hương
Nguyễn Thị Xuân Hương
Trưởng Phòng Nội Địa 2

Nguyễn Thị Như Ý
Nguyễn Thị Như Ý
Trưởng Phòng Nội Địa 1

.

Nguyễn Thị Cưu
Nguyễn Thị Cưu
Quản lý kĩ thuật vườn ươm

Tô Thị Trang Đài
Tô Thị Trang Đài
Trưởng Phòng Môi Trường Xuất Khẩu

Nguyễn Thị Thanh Hương
Nguyễn Thị Thanh Hương
Trưởng Phòng Môi Trường Nội Địa

Translate »