26 Th1

TT - Đó là những nông dân tại TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) vừa tay cuốc tay cày lại vừa làm “khoa học” trong phòng lab nuôi cấy mô. Không ít nông dân đã bỏ hàng tỉ đồng để lập phòng lab nuôi cấy mô và thuê…

Translate »